Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hải sản khô dẻo

Mực Ống 1 Nắng 200g

225,000 / Vỉ 200g

Hải sản khô dẻo

Cá Ngân 1 Nắng Tỏi Ớt 200g

61,000 / Vỉ 200g
Tạm hết hàng

Hải sản khô dẻo

Cá Nhồng 1 Nắng Tỏi Ớt 200g

105,000 / Vỉ 200g
Tạm hết hàng
42,000 / Vỉ 200g
48,000 / Vỉ 200g
Tạm hết hàng

Hải sản khô dẻo

Cá Nục 1 Nắng Tỏi Ớt 200g

32,000 / Vỉ 200g