Hiển thị 1–12 của 79 kết quả

380,000 / Vỉ 100g

Hải sản đã sơ chế

Cá Bạc Má Cắt Khoanh | Vỉ 300g

114,000 / Vỉ 300g

Hải sản đã sơ chế

Cá Bạc Má Nguyên Con | Vỉ 300g

114,000 / Vỉ 300g

Hải sản đã sơ chế

Cá Bớp Cắt Khoanh (Vỉ 300g)

144,000 / Vỉ 300g

Hải sản đã sơ chế

Cá Bớp Phi Lê ( Vỉ 300g)

156,000 / Vỉ 300g
Tạm hết hàng
42,000 / Vỉ 200g
Tạm hết hàng

Hải sản xuất khẩu

Cá Chỉ Vàng Khô 200g

36,000 / Vỉ 200g

Hải sản đã sơ chế

Cá Chim Cắt Khoanh

108,000 / Vỉ 300g

Hải sản đã sơ chế

Cá Chim Phi Lê

120,000 / Vỉ 300g
Tạm hết hàng

Hải sản gia tăng

Cá Chình Biển Ướp Nghệ

122,000 / Vỉ 300g

Hải sản đã sơ chế

Cá Cờ Cắt Khoanh

72,000 / Vỉ 300g

Hải sản đã sơ chế

Cá Cờ Phi Lê

81,000 / Vỉ 300g